Οι Αμπελώνες

Ο αμπελώνας του κτήματος Semeli βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων στις πλαγιές των λόφων της ημιορεινής κοινότητας Κούτσι Κορινθίας, που από παλιά φημίζεται ως ο ποιοτικότερος αμπελώνας της Νεμέας. Σε αυτό το μοναδικό μικροκλίμα που ευνοεί την καλλιέργεια ποιοτικών σταφυλιών, η απόδοση είναι ιδιαίτερα χαμηλή, ενώ ο καρπός και τα φυσικά του οξέα βρίσκονται σε ιδανική ισορροπία.

Ο ιδιόκτητος αμπελώνας, ο οποίος καλύπτει έκταση 250 στρεμμάτων, συμπληρώνεται από άλλους, που βρίσκονται στην ίδια κοινότητα (Κούτσι, Ασπρόκαμπος, Καστράκι, Αρχαία Νεμέα κ.α.) και ανήκουν σε αμπελουργούς που έχουν συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις συνεργασίας με το κτήμα Semeli. Αυτό επιτρέπει το συνεχή έλεγχο της ποιότητας καθ’ όλη την περίοδο της καλλιέργειας προϋπόθεση απαραίτητη για τη σταθερή παραγωγή ποιοτικών κρασιών.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ανάδειξη του ποιοτικού δυναμικού του αμπελώνα της Νεμέας, καθώς και η στήριξη της τοπικής οικονομίας. Για το σκοπό αυτόν, απασχολούμε εργαζόμενους αποκλειστικά από τις κοινότητες των γειτονικών περιοχών, ενώ παράλληλα στηρίζουμε το τοπικό αγροτικό στοιχείο, είτε συμβουλευτικά ως προς την καλλιέργεια των αμπελιών είτε ανταμείβοντας την παραγωγή σταφυλιών υψηλής ποιότητας.