Όροι & Προϋποθέσεις

Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου και των τυχόν συνημμένων σε αυτό αρχείων ανήκει στην Εταιρεία “Semeli” («Εταιρεία»). Η αντιγραφή ή χρήση αυτού από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη αντίκειται στο νόμο. Δεδομένου ότι οι επικοινωνίες μέσω του διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος δικτυακού τόπου. Στον επισκέπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία του συστήματός του από ιούς και για επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος. Το περιεχόμενο του δικτυακού αυτού τόπου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόταση ή προτροπή για αγορές ή πωλήσεις μετοχών στις χρηματαγορές της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ως εκ τούτου  απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρεία, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. 

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων & Προϋποθέσεων που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους & Προϋποθέσεις, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. 

Ο επισκέπτης/ χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.semeliestate.gr έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποιήσεως.

Οι επισκέπτες/ χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει το διαδίκτυο (απόρρητο επικοινωνιών και προστασία προσωπικών δεδομένων) και να απέχουν από κάθε παράνομη/ καταχρηστική συμπεριφορά, η οποία δύναται να προκαλέσει δυσλειτουργία σε άλλους επισκέπτες/ χρήστες και να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο της Εταιρείας.

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχει η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας www.semeliestate.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών οποιασδήποτε αναφερομένης στην ιστοσελίδα εταιρείας ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές. 

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή σας. Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός.

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο, για τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του. 

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας. Δεν μπορεί να εξακριβωθεί η προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Η ιστοσελίδα δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με προσωπικά δεδομένα σας.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορείτε να περιηγηθείτε επαρκώς στον ιστότοπο, καθώς και cookies για βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου ή και για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας.

Σύνδεση σε άλλες Ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει links σε άλλες ιστοσελίδες/ κοινωνικά δίκτυα τα οποία δεν είναι υπό την δική μας εποπτεία. Εάν χρησιμοποιήσετε την διασύνδεση ιστοσελίδας τρίτου, τότε θα κατευθύνεστε στην ιστοσελίδα του τρίτου. Για αυτόν τον λόγο σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε την πολιτική ιδιωτικότητας κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. 

Από πλευρά μας, δεν έχουμε τον έλεγχο και την οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο τις πολιτικές ή τις πρακτικές των ιστοσελίδων/ υπηρεσιών Τρίτων.

H Σεμέλη Οινοποιητική (εφεξής «Εταιρεία») λειτουργεί την ιστοσελίδα https://www.semeliestate.gr (εφεξής η «Υπηρεσία»). Το συγκεκριμένο εδάφιο ενημερώνει το κοινό με τους σχετικούς όρους που απορρέουν από την Πολιτική Ιδιωτικότητας (Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) της Εταιρείας, για τη συλλογή, τη χρήση και την συνολική διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των Πελατών της όταν αυτά χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία της.

H Υπηρεσία συλλέγει τα δεδομένα των ενδιαφερομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας (αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ενημέρωσης και επικοινωνίας, με σκοπό οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τα νέα προϊόντα της Εταιρείας. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα εξής:

  • Διεύθυνση Hλεκτρονικής Αλληλογραφίας
  • Όνομα – Επώνυμο
  • Θέμα
  • Μήνυμα

Τα προαναφερόμενα δεδομένα τηρούνται ασφαλώς, ακολουθώντας το υφιστάμενο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει της Εθνικής & Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αλλά και των Πολιτικών & Μηχανισμών Ασφαλείας και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένών της Εταιρείας. Εάν αλλάξατε γνώμη και δεν θέλετε να ενημερωθείτε ή θέλετε να προχωρήσετε σε διαγραφή από την λίστα ενδιαφερομένων μπορείτε να στείλετε mail στο admin@semeliestate.gr.

Για οποιαδήποτε θέμα σχετικά με την συλλογή, διατήρηση και διαγραφή των εν λόγω δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@semeliestate.gr.